Fotky z Gastonova semináře

V květ­nu u nás byl semi­nář Gasto­na Nico­les­si­ho, ze kte­ré­ho jsou tyto fotky.