Malý seminář pro nejmenší aikidisty

Jed­na sobo­ta upro­střed zimy, vyhřá­té dódžó a dvě sku­pi­ny našich nejmen­ších aiki­dis­tů na tata­mi. A tak jsme si uži­li cvi­če­ní aiki­da, šer­mo­vá­ní pěno­vý­mi meči, spous­tu her, pří­pra­vu suši a také spo­leč­ný úklid.