Vanda a více útočníků

Van­da cvi­čí na tré­nin­ku tanin­zu­ga­ke – cvi­če­ní s více útoč­ní­ky. Na videu to není vidět, ale kolem neby­lo moc pro­sto­ru na padá­ní, tak­že někdy zjem­ni­la a její pohyb je spí­še taneční. 🙂