Aikido na Akimatsuri 2017

Krás­né poča­sí, japon­ská kul­tu­ra a jíd­lo všu­de kolem a spous­ta dob­ře nala­dě­ných lidí. Opět jsme před­vá­dě­li aiki­do na japon­ských pod­zim­ních slav­nos­tech Aki­mat­su­ri a opět jsme si to vel­mi užili.

Pho­to: Jan Hla­va­tý (barev­né fot­ky) a Petr Kar­lach (čer­no­bí­lé fot­ky a sku­pi­no­vé foto)