Načítám Akce

« Všech­ny Akce

  • akce již proběhla.

Seminář aikido pro děti 8–12 let

20. června 2020

Seminář aikido pro děti 8–12 let

20. červ­na 2020 
Mís­to: Pro­stor 8

Malý semi­nář pro aiki­dis­ty ve věku 8–12 let na závěr škol­ní­ho roku. Čeka­jí nás dva tré­nin­ky, vyhod­no­ce­ní červ­no­vých zkou­šek (udě­lo­vá­ní diplo­mů a pás­ků), pik­nik (za hez­ké­ho poča­sí v par­ku) a spo­leč­né ohléd­nu­tí za uply­nu­lým rokem. Tré­nin­ky pove­dou uči­te­lé sku­pin 8–10 a 10–12 let, Mila­da Bou­zi­di a Adam Nohejl.

Čas

Sobo­ta 20. červ­na 10:30–15:30 (děti mohou pří­jít od 10:00, v 10:30 začí­ná prv­ní trénink)

Cena

Semi­nář je zdar­ma, nabí­zí­me ho, aby si děti moh­ly užít cvi­če­ní, o kte­ré při­šly kvů­li karanténě.

S sebou

  • oble­če­ní jako na běž­ný trénink
  • jíd­lo na pik­nik (coko­li, co se dá dob­ře sníst na dece v par­ku, pří­pad­ně sdí­let s kamarády)

Kontakt

Adam Nohejl,  tel. 606429866

Předběžné přihlášení dětí

Milí rodi­če,
pro­sím dej­te nám vědět, že přijdete.
Jsou to jen dvě klik­nu­tí myší. 🙂

Podrobnosti 

Aiki­do Pra­ha Vinohrady 

Pořadatel

Telefon: 
+420 737 848 627 
E‑mail:

Místo konání 

Pro­stor 8 
Šmi­lov­ské­ho 8
Pra­ha 2, 12000 Čes­ká republika
+ Goo­gle Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích