Načítám Akce

« Všech­ny Akce

  • akce již pro­běh­la.

Seminář aikido: Martin Švihla (5. dan) + párty

13. června 2020

Seminář aikido: Martin Švihla (5. dan) + párty

13. červ­na 2020
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

Malý klu­bo­vý semi­nář z čis­té rados­ti že už zase může­me spo­lu cvi­čit. A také pří­le­ži­tost udě­lat si pár­ty na konec škol­ní­ho roku. Zvá­ni jsou začá­teč­ní­ci i pokro­či­lí!

ROZVRH HODIN

Sobo­ta: 10:00–12:30 / 15:00–17:30
Po dopo­led­ním tré­nin­ku zkouš­ky na kyu.
Po odpo­led­ním tré­nin­ku pár­ty na závěr škol­ní­ho roku (podrob­nos­ti ješ­tě upřes­ní­me).

CENA

Jeden den 300 Kč / Jeden tré­nink 200 Kč

ZBRANĚ

Není potře­ba.

KONTAKT

Mar­tin Švih­la, , +420 737 848 627

Podrobnosti

Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy

Pořadatel

Tele­fon:
+420 737 848 627
Email:

Místo konání

TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy
Pol­ská 1a
Pra­ha 2, 120 00 Čes­ká repub­li­ka
+ Goo­gle Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích