Načítám Akce

« Všech­ny Akce

  • akce již pro­běh­la.

ZRUŠENO: Aikido seminář: Jan Nevelius (7.dan)

17. dubna 202019. dubna 2020

ZRUŠENO: Aikido seminář: Jan Nevelius (7.dan)

17. dub­na 2020 – 19. dub­na 2020
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

SEMINÁŘ BYL ZRUŠEN Z DŮVODU NOUZOVÉHO STAVU.

KDE:

TJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha, Pol­ská 1 (Rie­gro­vy sady), Pra­ha 2
Mapa a popis doprav­ní­ho spo­je­ní

ROZVRH HODIN:

  • Pátek 19:00–21:00
  • Sobo­ta 10:00–12:00 a 16:00–18:00
  • Nedě­le 10:00–12:00 a 14:00–16:00

CENA:

  • Celý semi­nář: 1100 Kč
  • Čty­ři tré­nin­ky: 1000 Kč
  • Tři tré­nin­ky: 800 Kč
  • Dva tré­nin­ky: 600 Kč
  • Jeden tré­nink: 400 Kč

Stu­den­ti, neza­měst­na­ní, rodi­čov­ské dovo­le­né – sle­va 300 Kč (z jaké­ho­ko­liv poplat­ku kro­mě 1 tré­nin­ku).

ZBRANĚ:

Nejsou potře­ba.

O UČITELI:

Jan Neve­lius (7. dan aiki­do, šihan, Švéd­sko) začal s aiki­dem v roce 1975 jako jede­nác­ti­le­tý. V obdo­bí 1983–86 strá­vil vět­ši­nu času v Japon­sku stu­di­em aiki­da, aku­punk­tu­ry a shi­at­su. V roce 1994 spo­luza­klá­dal Vana­dis Aiki­do Dojo ve Stoc­khol­mu. Hoci stu­do­val u mno­ha uči­te­lů, nej­vět­ší inspi­ra­cí pro něj jsou Seishi­ro Endo a Chris­ti­an Tis­sier. Učí na semi­ná­řech po celé Evro­pě, v Izra­e­li a USA – od roku 2013 ho pra­vi­del­ně hos­tí­me i v Pra­ze.
Na našich strán­kách si může­te také pře­číst čes­ký pře­klad roz­ho­vo­ru s Janem.

UBYTOVÁNÍ:

  • Spa­ní v dódžó zdar­ma

KONTAKT:

Mar­tin Švih­la, , +420 737 848 627

Podrobnosti

Čes­ká fede­ra­ce aiki­do a Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy

Pořadatel

Tele­fon:
+420 737 848 627
Email:

Místo konání

TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy
Pol­ská 1a
Pra­ha 2, 120 00 Čes­ká repub­li­ka
+ Goo­gle Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích