Načítám Akce

« Všech­ny Akce

 • akce již proběhla.

Seminář aikido pro mládež

19. června 202020. června 2020

Seminář aikido pro mládež

19. červ­na 2020 –  20. červ­na 2020 
Mís­to: Pro­stor 8

Semi­nář na závěr škol­ní­ho roku. Čeka­jí nás dva tré­nin­ky, spo­leč­ná veče­ře a akce (pro­mí­tá­ní, hry atd..)

Čas

 • Pátek 19.6.
  • 17:00–18:30 spo­leč­ný trénink
  • 19:00 spo­leč­ná veče­ře a dal­ší akti­vi­ty (hry, promítání…)
 • Sobo­ta 20.6.
  • 9:00–10:30 spo­leč­ný trénink
  • 11:00 spo­leč­ný oběd

Cena

Semi­nář je zdar­ma, nabí­zí­me ho, aby jste si moh­ly užít cvi­če­ní, o kte­ré jste při­šly kvů­li karanténě.

S sebou

 • oble­če­ní jako na běž­ný tré­nink (gi, nebo něco pohodlného)
 • zbra­ně (budou k dis­po­zi­ci i na půjčení)

Podrobnosti 

Aiki­do Pra­ha Vinohrady 

Pořadatel

Telefon: 
+420 737 848 627 
Email: 

Místo konání 

Pro­stor 8 
Šmi­lov­ské­ho 8
Pra­ha 2, 12000 Čes­ká republika
+ Goo­gle Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích