Zavolejte nám
+420 603 752 468

Aikido semináře

Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Letní škola: Martin Švihla, Třešť u Jihlavy, srpen 2013

12. srpna 2013 - 18. srpna 2013

Letní škola: Martin Švihla, Třešť u Jihlavy, srpen 2013

12. srpna 2013 - 18. srpna 2013
Místo: Sokolský dům Třešť

Aikido Vinohrady Praha a Aikido Sokol Třešť

Vás zvou na let­ní ško­lu aiki­dó, kte­rou bude vést

Martin Švihla (4. dan)

12. – 18. srpen 2013, Třešť (u Jihlavy), ČR

KDE

TJ Sokol Třešť, J. V. Slád­ka 63/3, Třešť, Jihlava

DENNÍ ROZVRH

  • 7:30–8:30 ran­ní aktiv­ní medi­ta­ce (nepo­vin­ná ale vhodná:)
  • 10:00–12:30 aiki­dó
  • 16:00–17:30 aiki­dó a zbraně
  • 17:30–18:30 shi­at­su a regenerace
  • Jed­no odpo­led­ne bude mís­to odpo­led­ní­ho tré­nin­ku kou­pá­ní v lomu (pod­le počasí).
  • Jeden den bude spe­ci­ál­ní půl­noč­ní trénink.
  • V pátek a sobo­tu odpo­led­ne bude aiki­do mís­to shiatsu.
  • V sobo­tu budou zkouš­ky na kyu, poté gri­lo­va­cí pár­ty ve Světě.
  • V nedě­li bude­me kon­čit v poledne.

CENA

Plná cena:
Celá let­ní ško­la 1400 Kč / Jeden den 300 Kč

Sle­va (stu­den­ti, neza­měst­na­ní, mat­ky a otco­vé na mateřské…):
Celá let­ní ško­la 1000 Kč / Jeden den 250 Kč

ZBRANĚ

Při­nes­te si všechny.

DALŠÍ INFO

Semi­nář se koná v TJ Sokol Třešť, v obci Třešť u Jih­la­vy. Spa­ní v dódžó ve vlast­ním spa­cá­ku je v ceně. V mís­tě koná­ní je malá kuchyň­ka, novin­kou jsou sprchy. Hos­po­dy na jíd­lo jsou nedaleko.

Spa­ní je také mož­né v neda­le­kém pen­zi­o­nu, tam může­te také vzít rodi­nu a udě­lat si dovolenou.

Doplň­ko­vé akti­vi­ty jsou kou­pá­ní v neda­le­kém lomu, kuleč­ník, stol­ní tenis a někdy i spa­ní. Pokud chce­te vidět jaké byly minu­lé roč­ní­ky, podí­vej­te se na fot­ky z roku 201220112010 a 2009.

KONTAKT

, +420 737 848627

Podrobnosti

Aikido Praha Vinohrady

Pořadatel

Telefon:
+420 603 752 468
E-mail:

Místo konání

Sokolský dům Třešť
Nám. Svobody 412/15
Třešť, 589 01 Česká republika
+ Google Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích