Zavolejte nám
+420 603 752 468

Aikido semináře

Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Seminář Jan Nevelius, Praha, září 2013

27. září 2013 - 29. září 2013

Seminář Jan Nevelius, Praha, září 2013

27. září 2013 - 29. září 2013
Místo: TJ Sokol Praha Vinohrady

Česká federace aikido a Aikido Praha Vinohrady

Vás zvou na semi­nář aiki­dó kte­rý povede

Jan Nevelius

(6. dan aiki­do, šihan, Švédsko)

27. – 29. září 2013, Praha, ČR

KDE:

TJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha, Pol­ská 1 (Rie­gro­vy sady), Pra­ha 2
Mapa a popis doprav­ní­ho spojení

ROZVRH HODIN:

  • Pátek 19:00–21:00
  • Sobo­ta 10:00–12:30 a 16:00–18:30 (pak párty)
  • Nedě­le 10:00–12:00 a 14:30–16:30

CENA:

  • Celý semi­nář: 900 Kč
  • Čty­ři tré­nin­ky: 800 Kč
  • Tři tré­nin­ky: 700 Kč
  • Dva tré­nin­ky: 500 Kč
  • Jeden tré­nink: 350 Kč

ZBRANĚ:

Nejsou potře­ba.

UČITELI:

Jan Neve­lius (6. dan aiki­do, šihan, Švéd­sko) začal s aiki­dem v roce 1975 jako jede­nác­ti­le­tý. V obdo­bí 1983–86 strá­vil vět­ši­nu času v Japon­sku stu­di­em aiki­da, aku­punk­tu­ry a shi­at­su. V roce 1994 spo­luza­klá­dal Vana­dis Aiki­do Dojo ve Stoc­khol­mu. Hoci stu­do­val u mno­ha uči­te­lů, nej­vět­ší inspi­ra­cí pro něj jsou Seishi­ro Endo a Chris­ti­an Tis­sier. Učí na semi­ná­řech po celé Evro­pě, v Isra­e­li a USA – v Čes­ké repub­li­ce bude letos poprvé.
Na našich strán­kách si může­te také pře­číst čes­ký pře­klad roz­ho­vo­ru s Janem.

UBYTOVÁNÍ:

  • V dódžó ve vlast­ním spa­cá­ku: 100 Kč/noc.

KONTAKT:

, +420 737 848627

Podrobnosti

Aikido Praha Vinohrady

Pořadatel

Telefon:
+420 603 752 468
E-mail:

Místo konání

TJ Sokol Praha Vinohrady
Polská 1a
Praha 2, 120 00 Česká republika
+ Google Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích