Načítám Akce

« Všech­ny Akce

#beactive: vyzkoušejte si aikido (týden otevřených dveří)

21. září 202026. září 2020

#beactive: vyzkoušejte si aikido (týden otevřených dveří)

21. září 2020 – 26. září 2020
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

Vyzkou­šej­te si u nás aiki­do během Evrop­ské­ho týd­ne spor­tu. Od pon­dě­lí 21.9. do pát­ku 25.9. může­te při­jít na kte­rý­ko­liv tré­nink pro dospě­lé z naše­ho roz­vr­hu.

Podrobnosti

Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy

Pořadatel

Tele­fon:
+420 737 848 627
Email:

Místo konání

TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy
Pol­ská 1a
Pra­ha 2, 120 00 Čes­ká repub­li­ka
+ Goo­gle Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích