Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

François Hainry: trénink tchai-ťi (pro aikidisty)

1. září 2020 @ 18:00 - 20:00

François Hainry: trénink tchai-ťi (pro aikidisty)

1. září 2020
Místo: TJ Sokol Praha Vinohrady
 

Tyhle výji­meč­né tré­nin­ky už u nás mají svo­ji tra­di­ci něko­lik let. Fra­nço­is je skvě­lý uči­tel tchai-ťi a to co s námi sdí­lí, je vel­mi inspi­ra­tiv­ní i pro nás. Tak­že máme radost, že nás opět navští­ví. Ten­to­krát to bude 1. září v 18:00 mís­to úter­ní­ho večer­ní­ho tréninku. 

TÉMA TRÉNINKU:

Struk­tu­ra těla a jej vyu­ži­tí – pohy­bo­vé zákla­dy z tchai-ťi, uži­toč­né i pro aiki­dis­ty a také jejich pohy­bo­vá apli­ka­ce a spo­je­ní s tím, co dělá­me v aiki­dě obvykle.
Pokuch chce­te vidět, o čem to při­bliž­ně bude, podí­vej­te se na video (v čase kolem 2:30 je hezká ukáz­ka, k jaké dyna­mi­ce dob­rá struk­tu­ra těla vede):

ČAS

18:00–20:00 tré­nink v Soko­le Vino­hra­dy (mís­to naše­ho běž­né­ho úter­ní­ho tréninku)

CENA

200 Kč za osobu

 

Podrobnosti

Aikido Praha Vinohrady

Pořadatel

Telefon:
+420 603 752 468
E-mail:

Místo konání

TJ Sokol Praha Vinohrady
Polská 1a
Praha 2, 120 00 Česká republika
+ Google Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích