Načítám Akce

« Všech­ny Akce

  • akce již pro­běh­la.

François Hainry: trénink tchai-ťi (pro aikidisty)

1. září 2020 @ 18:0020:00

François Hainry: trénink tchai-ťi (pro aikidisty)

1. září 2020
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy
 

Tyhle výji­meč­né tré­nin­ky už u nás mají svo­ji tra­di­ci něko­lik let. Fra­nço­is je skvě­lý uči­tel tchai-ťi a to co s námi sdí­lí, je vel­mi inspi­ra­tiv­ní i pro nás. Tak­že máme radost, že nás opět navští­ví. Ten­to­krát to bude 1. září v 18:00 mís­to úter­ní­ho večer­ní­ho tré­nin­ku.

TÉMA TRÉNINKU:

Struk­tu­ra těla a jej vyu­ži­tí – pohy­bo­vé zákla­dy z tchai-ťi, uži­toč­né i pro aiki­dis­ty a také jejich pohy­bo­vá apli­ka­ce a spo­je­ní s tím, co dělá­me v aiki­dě obvykle.
Pokuch chce­te vidět, o čem to při­bliž­ně bude, podí­vej­te se na video (v čase kolem 2:30 je hezká ukáz­ka, k jaké dyna­mi­ce dob­rá struk­tu­ra těla vede):

ČAS

18:00–20:00 tré­nink v Soko­le Vino­hra­dy (mís­to naše­ho běž­né­ho úter­ní­ho tré­nin­ku)

CENA

200 Kč za oso­bu

 

Podrobnosti

Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy

Pořadatel

Tele­fon:
+420 737 848 627
Email:

Místo konání

TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy
Pol­ská 1a
Pra­ha 2, 120 00 Čes­ká repub­li­ka
+ Goo­gle Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích