Načítám Akce

« Všech­ny Akce

#beactive: seminář s Martinem Švihlou (5. dan)

27. září 2020

#beactive: seminář s Martinem Švihlou (5. dan)

27. září 2020
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

Klu­bo­vý semi­nář pod logem #beacti­ve jako sou­část Evrop­ské­ho týd­ne spor­tu. Zvá­ni jsou začá­teč­ní­ci i pokro­či­lí!

ROZVRH HODIN

Sobo­ta: 10:00–12:00 / 14:30–16:30
V pří­pa­dě zájmu po dopo­led­ním tré­nin­ku zkouš­ky na kyu.

CENA

Jeden den 300 Kč / Jeden tré­nink 200 Kč

ZBRANĚ

Není potře­ba.

KONTAKT

Mar­tin Švih­la, , +420 737 848 627

Podrobnosti

Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy

Pořadatel

Tele­fon:
+420 737 848 627
Email:

Místo konání

TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy
Pol­ská 1a
Pra­ha 2, 120 00 Čes­ká repub­li­ka
+ Goo­gle Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích