Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Aikido seminář: Jan Nevelius (7.dan)

1. dubna 2022 - 3. dubna 2022

Aikido seminář: Jan Nevelius (7.dan)

1. dubna 2022 - 3. dubna 2022
Místo: TJ Sokol Praha Vinohrady

KDE:

TJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha, Pol­ská 1 (Rie­gro­vy sady), Pra­ha 2
Mapa a popis doprav­ní­ho spojení

ROZVRH HODIN:

  • Pátek 19:00–21:00
  • Sobo­ta 10:00–12:00 a 16:00–18:00
  • Nedě­le 10:00–12:00 a 14:00–16:00

CENA:

  • Celý semi­nář: 1100 Kč
  • Čty­ři tré­nin­ky: 1000 Kč
  • Tři tré­nin­ky: 800 Kč
  • Dva tré­nin­ky: 600 Kč
  • Jeden tré­nink: 400 Kč

Stu­den­ti, neza­měst­na­ní, rodi­čov­ské dovo­le­né – sle­va 300 Kč (z jaké­ho­ko­liv poplat­ku kro­mě 1 tréninku).

ZBRANĚ:

Nejsou potře­ba.

O UČITELI:

Jan Neve­lius (7. dan aiki­do, šihan, Švéd­sko) začal s aiki­dem v roce 1975 jako jede­nác­ti­le­tý. V obdo­bí 1983–86 strá­vil vět­ši­nu času v Japon­sku stu­di­em aiki­da, aku­punk­tu­ry a shi­at­su. V roce 1994 spo­luza­klá­dal Vana­dis Aiki­do Dojo ve Stoc­khol­mu. Hoci stu­do­val u mno­ha uči­te­lů, nej­vět­ší inspi­ra­cí pro něj jsou Seishi­ro Endo a Chris­ti­an Tis­sier. Učí na semi­ná­řech po celé Evro­pě, v Izra­e­li a USA – od roku 2013 ho pra­vi­del­ně hos­tí­me i v Praze.
Na našich strán­kách si může­te také pře­číst čes­ký pře­klad roz­ho­vo­ru s Janem.

UBYTOVÁNÍ:

  • Spa­ní v dódžó 100 Kč (ve vlast­ním spacáku)

KONTAKT:

Mar­tin Švih­la, , +420 603 752 468

Podrobnosti

Aikido Praha Vinohrady

Pořadatel

Telefon:
+420 603 752 468
E-mail:

Místo konání

TJ Sokol Praha Vinohrady
Polská 1a
Praha 2, 120 00 Česká republika
+ Google Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích