Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Letní škola v Třešti – Martin Švihla (5. dan)

7. srpna 2023 - 13. srpna 2023

Letní škola v Třešti – Martin Švihla (5. dan)

7. srpna 2023 - 13. srpna 2023
Místo: Sokolský dům Třešť

7 dní a 6 hodin tré­nin­ků za den. Cvi­če­ní bez zbra­ní i se zbra­ně­mi, uvnitř i ven­ku, přes den i v noci, v kei­ko-gi i v tep­lá­cích. A mezi tím jíd­lo, hry, masá­že, spa­ní, dal­ší dob­ro­vol­né cvi­če­ní a zkoušky.
Jed­no­du­še týden s aiki­dem na Vysočině!

MÍSTO

Sokol­ský dům, nám. Svo­bo­dy 412/15, 58901 Třešť
(49.293086, 15.481658)

denní rozvrh

  • 7:30–8:30 ran­ní rozcvička
  • 10:00–12:30 aiki­dó
  • 16:00–17:30 aiki­dó a zbraně
  • 17:30–18:30 shi­at­su a regenerace

Někte­ré tré­nin­ky budou ven­ku v přírodě.
Počí­tej­te také s večír­ky, opé­ká­ním, spo­leč­nou večeří…
V rám­ci rege­ne­ra­ce může­te zažít i shi­at­su, fel­den­krai­so­vu meto­du a dal­ší jem­né pohy­bo­vé techniky.
V sobo­tu budou zkouš­ky na kyu.
V nedě­li bude­me kon­čit v poledne.

CENA

Plná cena:
Celá let­ní ško­la 2400 Kč / Jeden den 600 Kč

Sní­že­ná cena (stu­den­ti, neza­měst­na­ní, mat­ky a otco­vé na mateřské…):
Celá let­ní ško­la 1400 Kč / Jeden den 350 Kč

ZBRANĚ

Při­nes­te si všechny.

VÍCE INFORMACÍ

Semi­nář se koná v Sokol­ském domě TJ Sokol Třešť, v obci Třešť u Jih­la­vy. Spa­ní v dódžó ve vlast­ním spa­cá­ku je v ceně. V mís­tě koná­ní je malá kuchyň­ka a jídel­na. Hos­po­dy na jíd­lo jsou nedaleko.
Spa­ní je také mož­né v neda­le­kém pen­zi­o­nu, tam může­te také vzít rodi­nu a udě­lat si dovolenou.
Doplň­ko­vé akti­vi­ty jsou des­ko­vé hry, bow­ling, kou­pá­ní na míst­ním kou­pa­liš­ti a někdy i spa­ní. Pokud chce­te vidět jaké byly minu­lé roč­ní­ky, podí­vej­te se na fot­ky z roku 2021, 2020, 2019, 20182017201720152013201220112010 a 2009.

KONTAKT

Mar­tin Švih­la, , +420 603 752 468

Přihlášení

na letní školu

Pokud už víte, že při­je­de­te, pro­sím při­hlaš­te se přes onli­ne formulář.
Bude­me o vás vědět a také bude­me moct plá­no­vat spo­leč­nou cestu.
(Samo­zřej­mě že může­te při­jet i bez přihlášení.)

Podrobnosti

Aikido Praha Vinohrady

Pořadatel

Telefon:
+420 603 752 468
E-mail:

Místo konání

Sokolský dům Třešť
Nám. Svobody 412/15
Třešť, 589 01 Česká republika
+ Google Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích