Načítám Akce

« Všechny Akce

Aikido Summer Berlin 2024

29. srpna 2024 - 1. září 2024

Aikido Summer Berlin 2024

29. srpna 2024 - 1. září 2024
Místo:

Ten­to fes­ti­val má za cíl umož­nit setká­ní vyso­ce vzdě­la­ných uči­te­lů z růz­ných zemí a také výmě­nu mezi aiki­dis­ty růz­ných sty­lů a věko­vých kategorií.

Pořá­da­jí a orga­ni­zu­jí ho Kra­nich Dojo Ber­lin, Vana­dis Aiki­do Stoc­kholm, Dojo de la Rose­raie Tou­lou­se, Aiki­do Pra­ha Vinohrady.

 

Tato výji­meč­ná let­ní udá­lost bude v roce 2024 v neda­le­kém Ber­lí­ně. A někte­rý z dal­ších roč­ní­ku “Aiki­do léta” bude u ve Stoc­khol­mu nebo v Tou­lou­se nebo u nás na Vinohradech.

 

UČITELÉ

 

Ste­fan Ste­nudd, 7th Dan Shi­han, SE

Irè­ne Lecoq, 7th Dan, FR

Jor­ma Lyly, 6th Dan, SE

Gas­ton Nico­les­si, 6th Dan, FR

Max Eriks­son Ohlwein, 6th Dan DE

Hei­di Grot, 5th Dan, DE

Mar­tin Švih­la, 5th Dan, CZ

Van­da Švih­lo­vá, 4th Dan CZ

 

SPOLUPRACUJÍCÍ KLUBY

 

vanadis-aikido.se

dojo-la-roseraie.fr

kranich-aikido.de

Podrobnosti

Aikido Praha Vinohrady

Pořadatel

Chci informace
o pořádaných seminářích