Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Seminář na začátek sezóny – Martin Švihla (5. dan)

19. září 2021

Seminář na začátek sezóny – Martin Švihla (5. dan)

19. září 2021
Místo: TJ Sokol Praha Vinohrady

Klu­bo­vý semi­nář na roz­hý­bá­ní nové sezó­ny pod logem #beacti­ve jako sou­část Evrop­ské­ho týd­ne spor­tu. Zvá­ni jsou začá­teč­ní­ci i pokročilí!

ROZVRH a program

Nedě­le: 10:00–12:00 / 14:30–16:30
Část cvi­če­ní bude spo­leč­ná a část bude roz­dě­le­na do sku­pin pod­le pokro­či­los­ti – pro začá­teč­ní­ky budou zákla­dy, pro pokro­či­lé pří­pra­va na zkouš­ky na stup­ně dan (dob­ře si zacvi­čí i ti, kte­ří se na zkouš­ky teď nechystají).
Po cvi­če­ní si půjde­me spo­lu sed­nout do Sokol­ské tělo­cvič­ny na něja­ké jíd­lo a pití.

Zkoušky

V pří­pa­dě zájmu budou po dopo­led­ním tré­nin­ku zkouš­ky na kyu.

CENA

Pra­cu­jí­cí: Celý den 400 Kč / Jeden tré­nink 300 Kč
Stu­den­ti / rodi­čov­ská dovo­le­ná / finanč­ní tíseň: Celý den 300 Kč / Jeden tré­nink 200 Kč

ZBRANĚ

Při­nes­te si tanto.

KONTAKT

Mar­tin Švih­la, , +420 603 752 468

Podrobnosti

Aikido Praha Vinohrady

Pořadatel

Telefon:
+420 603 752 468
E-mail:

Místo konání

TJ Sokol Praha Vinohrady
Polská 1a
Praha 2, 120 00 Česká republika
+ Google Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích