Zavolejte nám
+420 603 752 468

Aikido semináře

Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Seminář: Seiichi Sugano shihan, Praha 2009

4. září 2009 - 6. září 2009

Seminář: Seiichi Sugano shihan, Praha 2009

4. září 2009 - 6. září 2009
Místo: TJ Sokol Praha Vinohrady

Česká Federace Aikido a Aikido Vinohrady Praha

Vás zvou na semi­nář aiki­dó kte­rý povede

Seiichi Sugano shihan

(8. dan aiki­do, Japon­sko)

4. – 6. září 2009
PRAHA, ČR

KDE:

TJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha, Pol­ská 1 (Rie­gro­ve sady), Pra­ha 2
Mapa a popis doprav­né­ho spojení

ROZVRH HODIN:

Pátek: 18:00–20:00
Sobo­ta: 10,00–12,00 / 16,00–18,00
Nedě­le: 10,00–12,00 / 15,30–17,30

CENA:

Celý semi­nář: 900Kč (45 Euro)
4 tré­nin­ky: 800Kč (40 Euro)
1 tré­nink: 250Kč (15 Euro)

REZERVACE

Počet lidí na semi­ná­ři je ome­ze­ný, pro účast je nut­né rezer­vo­vat si mís­to. Rezer­va­ce je jed­no­du­chá – napiš­te e‑mail na adre­su mar­tin (at) a­ikidovinohrady­.cz se jmé­ny zájem­ců a tré­nin­ky, na kte­ré při­jde­te. Nemu­sí­te pře­dem pla­tit žád­nou zálo­hu, ale rezer­va­ce je závazná. Pro­sím, rezer­vuj­te si mís­to pou­ze pokud oprav­du přijdete.

ZBRANĚ:

Urči­tě si při­nes­te zbraně.

UBYTOVÁNÍ:

V dódžó ve vlast­ním spa­cá­ku: 120Kč/noc (Tuto cenu za spa­ní chce Sokol Vino­hra­dy Pra­ha, ne naše dódžó)

O UČITELI:

Seii­chi Suga­no začal cvi­čit aiki­do v roce 1959 jako pří­mý stu­dent O Sen­se­ie. V roce 1965 byl vyslán jako zástup­ce Hom­bu Dojo do Aus­trá­lie, kde zůstal 15 let. Půso­bil také v Bel­gii, Lucem­bur­sku a Fran­cii. Momen­tál­ně žije v USA, vyu­ču­je v New York Aikikai.

KONTAKT:

mar­tin (at) a­ikidovinohrady­.cz, +420 737 848627

Podrobnosti

Aikido Praha Vinohrady

Pořadatel

Telefon:
+420 603 752 468
E-mail:

Místo konání

TJ Sokol Praha Vinohrady
Polská 1a
Praha 2, 120 00 Česká republika
+ Google Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích