• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Angličtina
Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido semináře

Načítám Akce

« Všech­ny Akce

  • akce již pro­běh­la.

Letní škola: Martin Švihla, Třešť u Jihlavy, srpen 2012

30. července 2012 @ 8:005. srpna 2012 @ 17:00

Letní škola: Martin Švihla, Třešť u Jihlavy, srpen 2012

30. čer­ven­ce 2012 – 5. srp­na 2012
Mís­to: Sokol­ský dům Třešť

Aikido Vinohrady Praha a Aikido Sokol Třešť

Vás zvou na let­ní ško­lu aiki­dó, kte­rou bude vést

Martin Švihla (4. dan)

30. červenec – 5. srpen 2012, Třešť (u Jihlavy), ČR

KDE:

TJ Sokol Třešť, J. V. Slád­ka 63/3, Třešť, Jih­la­va

ROZVRH HODIN:

Kaž­dý den:

  • 10:00–12:30 aiki­dó
  • 16:00–17:00 zbra­ně
  • 17:00–18:30 aiki­dó
  • Ve stře­du bude vol­něj­ší den, na odpo­led­ne je naplá­no­va­né shi­at­su.
  • V sobo­tu budou zkouš­ky na kyu, poté pár­ty.
  • V nedě­li bude­me kon­čit v poled­ne.

CENA:

Plná cena:
7 dní 1200 Kč / Jeden den 200 Kč

Sle­va (stu­den­ti, mat­ky a otco­vé na mateř­ské…):
7 dní 900 Kč / Jeden den 150 Kč

ZBRANĚ:

Při­nes­te si všech­ny.

DALŠÍ INFO

Semi­nář se koná v TJ Sokol Třešť, v obci Třešť u Jih­la­vy. Spa­ní v dódžó ve vlast­ním spa­cá­ku je v ceně. V mís­tě koná­ní je malá kuchyň­ka, novin­kou jsou sprchy. Hos­po­dy na jíd­lo jsou neda­le­ko.

Spa­ní je také mož­né v neda­le­kém pen­zi­o­nu, tam může­te také vzít rodi­nu a udě­lat si dovo­le­nou.

Doplň­ko­vé akti­vi­ty jsou kou­pá­ní v neda­le­kém lomu, bili­árd, stol­ní tenis a někdy i spa­ní. Pokud chce­te vidět jaké byly minu­lé roč­ní­ky, podí­vej­te se na fot­ky z roku 20112010 a 2009.

KONTAKT

, +420 737 848627

Podrobnosti

Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy

Pořadatel

Tele­fon:
+420 737 848 627
Email:

Místo konání

Sokol­ský dům Třešť
Nám. Svo­bo­dy 412/15
Třešť, 589 01 Čes­ká repub­li­ka
+ Goo­gle Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích