• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Angličtina
Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido semináře

Načítám Akce

« Všech­ny Akce

  • akce již pro­běh­la.

Seminář Franck Noel, Praha, červen 2016

11. června 201912. června 2019

Seminář Franck Noel, Praha, červen 2016

11. červ­na 2019 – 12. červ­na 2019
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

Česká Federace Aikido

Vás zve na semi­nář aiki­dó kte­rý pove­de

Franck Noel šihan

(7. dan aiki­do, Fran­cie)

11. – 12. červen 2016, PRAHA, ČR

KDE:

TJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha, Pol­ská 1 (Rie­gro­vy sady), Pra­ha 2
Mapa a popis doprav­ní­ho spo­je­ní

ROZVRH HODIN:

Sobo­ta: 10,00–12,00 / 12,00–12,30 ( hodi­na pro uči­te­le ) / 16,00–18,00 + zkouš­ky
Nedě­le: 10,00–13:00 (s pau­zou upro­střed)

CENA:

Pra­cu­jí­cí: Víkend kom­plet: 1000 Kč, Jeden tré­nink sobo­ta: 400 Kč, Nedě­le samo­stat­ně: 500 Kč
Stu­den­ti: Víkend kom­plet: 800 Kč, Jeden tré­nink sobo­ta: 350 Kč, Nedě­le samo­stat­ně: 400 Kč
(Stu­den­ti, při­nes­te si pro­sím něja­ký stu­dent­ský prů­kaz.)

ZBRANĚ:

Nebu­dou potře­ba

OSLAVA:

Čes­ká fede­ra­ce aiki­do letos sla­ví své 25. výro­čí! Tak­že to v sobo­tu večer po tré­nin­ku spo­leč­ně osla­ví­me, udě­lej­te si vol­ný večer.

UBYTOVÁNÍ:

  • Spa­ní v dódžó zdar­ma (ČFAI se tak­to roz­hod­lo pod­po­řit přespol­ní účast­ní­ky).

KONTAKT:

, +420 737 848627

Podrobnosti

Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy

Pořadatel

Tele­fon:
+420 737 848 627
Email:

Místo konání

TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy
Pol­ská 1a
Pra­ha 2, 120 00 Čes­ká repub­li­ka
+ Goo­gle Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích