Načítám Akce

« All Akce

Seminář aikido: Zdenko Reguli (6. dan)

7. prosince 2019

Seminář aikido: Zdenko Reguli (6. dan)

7. pro­sin­ce 2019
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

ROZVRH HODIN

Sobo­ta: 10:00–12:30 / 15:00–17:30
Po dopo­led­ním tré­nin­ku zkouš­ky na kyu.

CENA

Stu­den­ti, mat­ky a otco­vé na mateř­ské, finanč­ní tíseň:
Jeden den 300 Kč / Jeden tré­nink 200 Kč

Ostat­ní účast­ní­ci:
Jeden den 400 Kč / Jeden tré­nink 250 Kč

ZBRANĚ

Není potře­ba.

KONTAKT

Mar­tin Švih­la, martin@aikidovinohrady.cz, +420 737 848 627

Akci pořádá

Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy

Kontakt

Pořa­da­tel tel.
+420 737 848 627
Pořa­da­tel email
martin@aikidovinohrady.cz

Místo konání

TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy
Pol­ská 1a
Pra­ha 2, 120 00 Čes­ká repub­li­ka
+ Goo­gle Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích