Zavolejte nám
+420 603 752 468

Aikido semináře

Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Seminář: Gaston Nicolessi, Praha, květen 2018

18. května 2018 - 20. května 2018

Seminář: Gaston Nicolessi, Praha, květen 2018

18. května 2018 - 20. května 2018
Místo: TJ Sokol Praha Vinohrady

Aikido Praha Vinohrady

vás zve na semi­nář, kte­rý povede

Gaston Nicolessi

(5. dan Aiki­kai, Fran­cie)

18. – 20. května 2018, Praha, CZ

 

KDE:

TJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha, Pol­ská 1 (Rie­gro­vy sady), Pra­ha 2
Mapa a jak se k nám dostat

ROZVRH:

  • Pátek 19:00–21:00
  • Sobo­ta 10:00–12:30 / 15:30–18:00 (po tré­nin­ku zkouš­ky na stup­ně kjú a párty)
  • Nedě­le 10:00–12:30

Budou tré­nin­ky se zbra­ně­mi – při­nes­te si pro­sím bok­ken, jo a tanto.

TÉMA:

Semi­nář je vhod­ný pro všech­ny úrov­ně cvi­čen­ců, i pro začátečníky.

CENA:

  • Celý semi­nář: 800 Kč
  • 3 tré­nin­ky: 650 Kč
  • 2 tré­nin­ky: 500 Kč
  • 1 tré­nink: 300 Kč

Stu­den­ti, neza­měst­na­ní, rodi­če na mateř­ské – sle­va 100,- Kč z jaké­ho­ko­li poplatku.

ZBRANĚ:

Bok­ken, jo a tanto.

UČITELI:

Gas­ton Nico­les­si (5. dan Aiki­kai, Fran­cie) začal s aiki­do v 11 letech v roce 1985 na Mada­gaska­ru a od roku 1992 cvi­čí pod vede­ním Franc­ka Noela. V roce 2002 zalo­žil vlast­ní dojo v Cug­naux blíz­ko Tolou­se a vede něko­lik pra­vi­del­ných tré­nin­ků v dojo Franc­ka Noela v Tolou­se (la Roseraie).
Gas­ton byl nedáv­no jme­no­ván do Národ­ní tech­nic­ké komi­se Fran­couz­ské fede­ra­ce aiki­do (FFAAA), kde se ved­le dal­ších uči­te­lů s vyso­ký­mi stup­ni bude hlav­ně věno­vat pod­po­ře mla­dých uči­te­lů aikido.
Na míst­ní úrov­ni Gas­ton slou­ží jako tech­nic­ký komi­sař pro oblast Midi Pyré­né­es a je také star­ším čle­nem Regi­o­nál­ní tech­nic­ké komi­se. Vede semi­ná­ře ve Fran­cii, Špa­něl­sku a Fin­sku a Frank Noel ho pově­řil jako jed­no­ho ze dvou mla­dých uči­te­lů, kte­ří budou mít na sta­ros­ti prv­ní týden let­ní ško­ly v Oleronu.

UBYTOVÁNÍ:

  • V dojo ve vlast­ním spa­cá­ku: zdarma

Pen­zi­o­ny a hote­ly v blíz­kos­ti (seřa­ze­no pod­le vzdálenosti):

TURISTICKÉ INFORMACE:

Pro svůj ne-aiki­dis­tic­ký pobyt v Pra­ze může­te najít infor­ma­ce na http://www.prague-information.eu/. Kon­tak­tuj­te nás pro dopo­ru­če­ní někte­rých pamětihodností.

KONTAKT:

Mar­tin Švih­la, , +420 603 752 468

Podrobnosti

Aikido Praha Vinohrady

Pořadatel

Telefon:
+420 603 752 468
E-mail:

Místo konání

TJ Sokol Praha Vinohrady
Polská 1a
Praha 2, 120 00 Česká republika
+ Google Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích