Aikido

Aikido je jedno z nejmladších japonských bojových umění – vytvořil ho v první polovině 20. století Morihei Uešiba (1883-1969) po dlouholetém studiu starých škol šermu a boje beze zbraní jako nástroj pro všestranný rozvoj lidských kvalit.

Cvičení aikido má několik aspektů:

Tato pestrá paleta umožňuje každému studentovi najít si v aikido svoji vlastní cestu.

Následující odstavce zlehka přibližují některé stránky aikido, avšak žádná slova nemohou nahradit osobní zkušenost ze cvičení. Takže pokud chcete aikido opravdu ochutnat, přijďte si zacvičit.


Fyzické cvičení

Základem veškerého rozvoje v aikido je fyzické cvičení. Na této úrovni aikido obsahuje hody a znehybnění připomínající džúdžucu a také cvičení s mečem, tyčí nebo nožem.

Aikido se nezaměřuje na bloky, údery a kopy a raději využívá energii útoku k jeho neutralizaci, z čehož vyplývá obranný charakter umění.

Uvolněné dynamické cvičení kruhových technik harmonicky rozvíjí obratnost, pružnost, vytrvalost i sílu, aikido má zároveň pozitivní vliv na držení těla a dýchání.

Cvičení navíc vede energii z centra do celého těla, a tak aikido nerozvíjí pouze svaly, ale má mnohem hlubší vliv na celkové zdraví.


Rozvoj osobnosti

Lepší fyzická kondice a přirozené držení těla není všechno, co si člověk může odnést z tréninku aikido do běžného života. Dobrý fyzický postoj se totiž promítá do postoje mentálního a stejně tak se principy technik mohou přenést do běžného života. Mezi tyto principy patří vnitřní vyrovnanost, nalezení svého místa v prostoru, projevení záměru nebo vnímání svého těla.

Cvičení technik ve dvojicích je navíc cvičením komunikace s ostatními, a protože je partner při cvičení zároveň naším zrcadlem, dává nám možnost vidět sebe samé, poznat naše limity a překonávat je – aikido je opravdu plnohodnotným nástrojem pro duševní i duchovní rozvoj.


Konflikt a harmonie

Zakladatel aikido kladl velký důraz na morální a duchovní aspekty tohoto umění, hlavně na rozvoj harmonie a míru. Slovo aikido se často překládá jako “cesta harmonie“ a tuto harmonii je možné chápat jako soulad se sebou samým, s okolím, přírodou nebo jednoduše celým vesmírem. I když se myšlenka míru v bojovém umění může zdát paradoxní, v případě aikido je pilířem jeho technické i duchovní stránky.
Slova harmonie a mír však v aikido neznamenají ustupování a kompromisy, které zakrývají strach z konfliktu. Aikido učí řešit konflikty konstruktivně a bez násilí, a tak vychovává silné a odvážné lidi.


Sebeobrana

I když aikido obvykle necvičí lidé se zálibou v násilí, základem tréninku jsou techniky bojového umění, které rozvíjí i schopnost správně reagovat v případě fyzického konfliktu. Sebeobrana není cílem cvičení aikido, je však jeho přímým důsledkem.

Motto

Mnoho lidí hledá způsob, jak stát
vzpřímeně a na vlastních nohách,
jak se svobodně pohybovat,
být vnitřně vyrovnaný a komunikovat
s ostatními otevřeně a bez strachu.
Jak být víc člověkem.

Je mnoho cest tímto směrem –
my vám nabízíme aikido.

Nábor

 • nábor probíhá celoročně
 • zvláštní hodiny pro začátečníky
 • aikido je vhodné pro muže i ženy
 • potřebujete pouze tepláky a triko
 • první hodina zdarma
 • nízká cena pro studenty
 • cvičí u nás také děti a mládež

Více o náboru / Rozvrh

Kde nás najdete

Facebook Aikido Praha Vinohrady Youtube Aikido Praha Vinohrady
 • Večerní tréninky dospělých:
 • Sokol Vinohrady, Polská 1a, Praha 2
 • Rána a poledne, děti a mládež:
 • Prostor 8, Šmilovského 8, Praha 2
 • Kontakt a informace:
 • e-mail:
 • telefony a další

Mapa a dopravní informace