Zavolejte nám
+420 603 752 468

Programs

Vanda Švihlová

Vanda Švihlová

4. dan aikido, trenér 1. třídy, Hlavní učitel

Na cvi­če­ní aiki­do mě při­ta­hu­je jeho neu­vě­ři­tel­ná hloub­ka, dyna­mi­ka pohy­bu a inten­ziv­ní kon­takt s jiný­mi lid­mi. Jiný­mi slo­vy, aiki­do je pro mě stu­di­um kon­flik­tu, kon­tak­tu a komunikace.