Zavolejte nám
+420 603 752 468

Aikido semináře

Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Seminář Martin Frankovič, Praha, květen 2013

11. května 2013 - 12. května 2013

Seminář Martin Frankovič, Praha, květen 2013

11. května 2013 - 12. května 2013
Místo: TJ Sokol Praha Vinohrady

Aikido Vinohrady Praha

Vás zve na semi­nář aiki­dó kte­rý povede

Martin Frankovič (3. dan aikido, Slovensko)

11. – 12. květen 2013, Praha, ČR

KDE:

TJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha, Pol­ská 1 (Rie­gro­vy sady), Pra­ha 2
Mapa a popis doprav­ní­ho spojení

ROZVRH HODIN:

Sobo­ta: 10,00–12,30 / 15,00–17,30
Nedě­le: 10,00–12,30
Po sobot­ním večer­ním tré­nin­ku budou zkouš­ky na kyu, a pak spo­leč­né posezení.

CENA:

Stu­den­ti, mat­ky a otco­vé na mateřské:
Celý semi­nář 300 Kč / Dva tré­nin­ky 250 Kč / Jeden tré­nink 150 Kč

Pra­cu­jí­cí:
Celý semi­nář 400 Kč / Dva tré­nin­ky 300 Kč / Jeden tré­nink 200 Kč

ZBRANĚ:

Není potře­ba.

SPANÍ:

Ze sobo­ty na nedě­li pří­mo v dódžó ve vlast­ním spa­cá­ku za 100 Kč.

UČITELI:

Mar­tin Fran­ko­vič je slo­ven­ský uči­tel aiki­da, pro­fe­si­o­nál­ní voják a jeden z nej­sr­deč­něj­ších lidí, kte­ré znám. S Mar­ti­nem jsme spo­luza­klá­da­li uni­ver­zit­ní dódžó v Žili­ně kolem roku 2001, zná­me se však mno­hem déle. Mezi jeho hlav­ní inspi­ra­ce pat­řil Tamu­ra sen­sei, hod­ně též pra­co­val a pra­cu­je se Ste­fa­nem Ste­nud­dem. Mar­tin také pozval Suga­no sen­se­ie do Pra­hy v roce 2009 na semi­nář, kte­rý jsme na Vino­hra­dech orga­ni­zo­va­li. V sou­čas­nos­ti se podí­lí na orga­ni­zo­vá­ní čilé­ho aiki­dis­tic­ké­ho dění na východ­ním Slo­ven­sku, jez­dí učit i na Ukra­ji­nu. V ČR bude učit popr­vé a semi­nář s ním bude s jis­to­tou vel­kým potě­še­ním. (Napsal Mar­tin Švihla)

KONTAKT:

Mar­tin Švih­la, , +420 737 848627

Podrobnosti

Aikido Praha Vinohrady

Pořadatel

Telefon:
+420 603 752 468
E-mail:

Místo konání

TJ Sokol Praha Vinohrady
Polská 1a
Praha 2, 120 00 Česká republika
+ Google Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích