• Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Angličtina
Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido semináře

Načítám Akce

« Všech­ny Akce

 • akce již pro­běh­la.

Seminář Jan Nevelius, Praha, duben 2015

17. dubna 201519. dubna 2015

Seminář Jan Nevelius, Praha, duben 2015

17. dub­na 2015 – 19. dub­na 2015
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

Česká federace aikido a Aikido Praha Vinohrady

Vás zvou na semi­nář aiki­dó kte­rý pove­de

Jan Nevelius

(6. dan aiki­do, šihan, Švéd­sko)

17. – 19. duben 2015, Praha, ČR

KDE:

TJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha, Pol­ská 1 (Rie­gro­vy sady), Pra­ha 2
Mapa a popis doprav­ní­ho spo­je­ní

ROZVRH HODIN:

 • Pátek 19:00–21:00
 • Sobo­ta 10:00–12:30 a 15:30–18:00 (pak pár­ty)
 • Nedě­le 10:00–12:00 (odpo­led­ní tré­nink jsme muse­li zru­šit, pro­to­že Jan změ­nil čas odle­tu)

CENA:

 • Celý semi­nář: 900 Kč
 • Tři tré­nin­ky: 800 Kč
 • Dva tré­nin­ky: 700 Kč
 • Jeden tré­nink: 400 Kč

Stu­den­ti, neza­měst­na­ní, rodi­čov­ské dovo­le­né – sle­va 100 Kč (z jaké­ho­ko­liv poplat­ku).

ZBRANĚ:

Nejsou potře­ba.

UČITELI:

Jan Neve­lius (6. dan aiki­do, šihan, Švéd­sko) začal s aiki­dem v roce 1975 jako jede­nác­ti­le­tý. V obdo­bí 1983–86 strá­vil vět­ši­nu času v Japon­sku stu­di­em aiki­da, aku­punk­tu­ry a shi­at­su. V roce 1994 spo­luza­klá­dal Vana­dis Aiki­do Dojo ve Stoc­khol­mu. Hoci stu­do­val u mno­ha uči­te­lů, nej­vět­ší inspi­ra­cí pro něj jsou Seishi­ro Endo a Chris­ti­an Tis­sier. Učí na semi­ná­řech po celé Evro­pě, v Isra­e­li a USA – do Čes­ké repub­li­ky popr­vé při­jel v roce 2013.
Na našich strán­kách si může­te také pře­číst čes­ký pře­klad roz­ho­vo­ru s Janem.

UBYTOVÁNÍ:

 • Spa­ní v dódžó zdar­ma (ČFAI se tak­to roz­hod­lo pod­po­řit přespol­ní účast­ní­ky).

KONTAKT:

Mar­tin Švih­la, , +420 737 848627

Podrobnosti

Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy

Pořadatel

Tele­fon:
+420 737 848 627
Email:

Místo konání

TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy
Pol­ská 1a
Pra­ha 2, 120 00 Čes­ká repub­li­ka
+ Goo­gle Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích