• Angličtina
Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido semináře

Načítám Akce

« Všech­ny Akce

  • akce již proběhla.

Seminář Franck Noel, Praha, říjen 2015

16. října 201518. října 2015

Seminář Franck Noel, Praha, říjen 2015

16. říj­na 2015 –  18. říj­na 2015 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

Česká Federace Aikido / Aikido Praha Vinohrady / Aikido Karlín

Vás zvou na semi­nář aiki­dó kte­rý povede

Franck Noel

(7. dan aiki­do, Fran­cie)

16. – 18. říjen 2015
Praha, ČR

KDE:

Pátek: Aiki­do Kar­lín, Křiží­ko­va 48, Pra­ha 8
Víkend: TJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha, Pol­ská 1 (Rie­gro­vy sady), Pra­ha 2

ROZVRH HODIN:

  • Pátek: 19:00–21:00 (tré­ning pro pokro­či­lé od 2. kyu) v Aiki­do Karlín
  • Sobo­ta: 10:00–12:00 / 12:00–12:30 (hodi­na pro uči­te­le) / 16:00–18:00 + zkoušky
  • Nedě­le: 10:00–13:00 (s pau­zou uprostřed)

Dob­rá zprá­va: tré­nin­ky v Soko­le na Vino­hra­dech pro­běh­nou ve vět­ším sále, tak­že polo­ží­me více tata­mi a bude­me mít více mís­ta na cvičení!

CENA:

  • Pátek večer v Kar­lí­ně: 200 Kč (pla­tí se zvlášť)
  • Víkend kom­plet: 1000 Kč (stu­den­ti 600 Kč)
  • Jeden tré­nink v sobo­tu: 400 Kč (stu­den­ti 250 Kč)
  • Nedě­le samo­stat­ně: 500 Kč (stu­den­ti 300 Kč)

Pro­sím, všim­ně­te si výraz­né (40%) sle­vy pro stu­den­ty – věří­me, že ji mla­dí aiki­dis­té vyu­ži­jí v hoj­ném počtu.

UBYTOVÁNÍ:

  • V dódžó ve vlast­ním spa­cá­ku: zdarma
  • Spa­ní bude mož­né i v Aiki­do Kar­lín (50 Kč/noc).

KONTAKT:

, +420 606 426670
, +420 737 848627

Podrobnosti 

Aiki­do Pra­ha Vinohrady 

Pořadatel

Telefon: 
+420 737 848 627 
Email: 

Místo konání 

TJ Sokol Pra­ha Vinohrady 
Pol­ská 1a
Pra­ha 2, 120 00 Čes­ká republika
+ Goo­gle Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích