• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Angličtina
Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido semináře

Načítám Akce

« Všech­ny Akce

  • akce již pro­běh­la.

Seminář Franck Noel, Praha, červen 2014

14. června 201415. června 2014

Seminář Franck Noel, Praha, červen 2014

14. červ­na 2014 – 15. červ­na 2014
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

eská Federace Aikido

Vás zve na semi­nář aiki­dó kte­rý pove­de

Franck Noel

(7. dan aiki­do, Fran­cie)

14. – 15. červen 2014, PRAHA, ČR

KDE:

TJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha, Pol­ská 1 (Rie­gro­vy sady), Pra­ha 2
Mapa a popis doprav­ní­ho spo­je­ní

ROZVRH HODIN:

Sobo­ta: 10,00–12,00 / 12,00–12,30 ( hodi­na pro uči­te­le ) / 16,00–18,00 + zkouš­ky
Nedě­le: 10,00–13:00 (s pau­zou upro­střed)

CENA:

Pra­cu­jí­cí: Víkend kom­plet: 1100 Kč, Jeden tré­nink sobo­ta: 400 Kč, Nedě­le samo­stat­ně: 500 Kč
Stu­den­ti: Víkend kom­plet: 900 Kč, Jeden tré­nink sobo­ta: 350 Kč, Nedě­le samo­stat­ně: 400 Kč
(Stu­den­ti, při­nes­te si pro­sím něja­ký stu­dent­ský prů­kaz.)

ZBRANĚ:

Nebu­dou potře­ba

UBYTOVÁNÍ:

  • V dódžó ve vlast­ním spa­cá­ku: 100 Kč/noc (cenu dotu­je ČFAI)
  • Spa­ní bude mož­né prav­dě­po­dob­ně i v Kar­lí­ně, musí­te se ale ohlá­sit Ondro­vi Mali­no­vi pře­dem a domlu­vit se pří­mo s ním.

KONTAKT:

, +420 737 848627

Podrobnosti

Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy

Pořadatel

Tele­fon:
+420 737 848 627
Email:

Místo konání

TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy
Pol­ská 1a
Pra­ha 2, 120 00 Čes­ká repub­li­ka
+ Goo­gle Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích