• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Angličtina
Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido semináře

Načítám Akce

« Všech­ny Akce

  • akce již pro­běh­la.

Seminář Sylvia Mucke (4. dan), Praha, únor 2016

27. února 2016 @ 8:0028. února 2016 @ 17:00

Seminář Sylvia Mucke (4. dan), Praha, únor 2016

27. úno­ra 2016 – 28. úno­ra 2016
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

Aikido Vinohrady Praha

vás zve na semi­nář, kte­rý pove­de

Sylvia Mucke

(4. dan aiki­do, Němec­ko)

27.–28. únor 2016, Praha

MÍSTO

TJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha, Pol­ská 1 (Rie­gro­ve sady), Pra­ha 2
Mapa a veřej­ná dopra­va

ROZVRH

  • Sobo­ta: 10,00–12,30 / 15,30–18,00 + zkouš­ky na kju a pak pár­ty
  • Nedě­le: 10,00–12,30

CENA

Stu­den­ti, mat­ky a otco­vé na mateř­ské:
Celý semi­nář 300 Kč / Dva tré­nin­ky 250 Kč / Jeden tré­nink 150 Kč

Pra­cu­jí­cí:
Celý semi­nář 400 Kč / Dva tré­nin­ky 300 Kč / Jeden tré­nink 200 Kč

PÁRTY

V sobo­tu večer bude večí­rek v neda­le­ké kavár­ně – udě­lej­te si čas!

UČITELCE

Syl­via Muc­ke cvi­čí aiki­do od roku 1996. Začí­na­la v Ber­lí­ně, posled­ních osm let učí děti i dospě­lé v mni­chov­ském klu­bu AIKIDO-DOJO MÜNCHEN. V jejím pří­stu­pu k aiki­do je důle­ži­té sil­né cen­t­rum, její pro­jev je však plný rados­ti a potě­še­ní.

UBYTOVÁNÍ

  • Ve vlast­ním spa­cá­ku: 100 Kč za noc

KONTAKT

, +420 737 848627

Podrobnosti

Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy

Pořadatel

Tele­fon:
+420 737 848 627
Email:

Místo konání

TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy
Pol­ská 1a
Pra­ha 2, 120 00 Čes­ká repub­li­ka
+ Goo­gle Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích