Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido pro mládež – přihláška

Aikido pro mládež – online přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ROKU 2022/23 OTEVŘEME PRO VEŘEJNOST KONCEM ČERVNA 2022.
POKUD CHCETE, MŮŽETE SE VYPLNĚNÍM TOHOTO FORMULÁŘE PŘIHLÁSIT NA ČEKACÍ LISTINU V PŘÍSLUŠNÉM SKUPINĚ A MY VÁM DÁME VĚDĚT, KDYŽ BUDE PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KLUBU OTEVŘENO.

Infor­ma­ce o jed­not­li­vých sku­pi­nách včet­ně cen nalez­ne­te na Aiki­do pro děti a Aiki­do pro mlá­dež. Pokud si nejste jis­ti vhod­nou sku­pi­nou, vyu­žij­te pro­sím poznám­ku na kon­ci formuláře.

Podrob­nos­ti o prů­bě­hu a orga­ni­za­ci tré­nin­ků najde­te v Pro­voz­ním řádu pro děti a mlá­dež.