Zavolejte nám
+420 603 752 468

Základní kurz aikido – přihláška

Podzimní základní kurz – online přihláška

Ve for­mu­lá­ři níže pro­sím vyber­te sku­pi­nu a pak vyplň­te a ode­šle­te for­mu­lář. Mís­to vám rezer­vu­je­me po zapla­ce­ní člen­ské­ho příspěvku.

Pokud je už vaše sku­pi­na plná, může­te se při­hlá­sit na čeka­cí lis­ti­nu sku­pi­ny a my vám dáme vědět, pokud by se v kur­zu uvol­ni­lo místo.

Více o orga­ni­za­ci našich tré­nin­ků najde­te v Pro­voz­ním řádu pro dospělé