BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Aikido Praha Vinohrady - ECPv5.5.0.1//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Aikido Praha Vinohrady X-ORIGINAL-URL:https://www.aikidovinohrady.cz X-WR-CALDESC:Akce na Aikido Praha Vinohrady BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Prague BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20190331T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20191027T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Prague:20190830T180000 DTEND;TZID=Europe/Prague:20190830T200000 DTSTAMP:20210414T072130 CREATED:20190913T133322Z LAST-MODIFIED:20190913T133436Z UID:10951-1567188000-1567195200@www.aikidovinohrady.cz SUMMARY:Letní trénink tchai-ti (pro aikidisty) DESCRIPTION:Aikido Praha Vinohrady\nVás zve na tré­nink tchai-ti pro aiki­dis­ty\, kte­rý povede \nFrancois Hainry (Francie)\nsobota 31. srpna 2019\, Prostor 8\, Praha\nKDE:\nPro­stor 8\, Šmi­lov­ské­ho 8\, Pra­ha 2 \nTÉMA:\nStruk­tu­ra těla a jej vyu­ži­tí – pohy­bo­vé zákla­dy z tchai-ti\, uži­toč­né i pro aiki­dis­ty a také jejich pohy­bo­vá apli­ka­ce a spo­je­ní s tím\, co dělá­me v aiki­dě obvykle.\nPokuch chce­te vidět\, o čem to při­bliž­ně bude\, podí­vej­te se na video (v čase kolem 2:30 je hezká ukáz­ka\, k jaké dyna­mi­ce dob­rá struk­tu­ra těla vede): \n \nROZVRH\n18:00–20:00 tré­nink v Pro­sto­ru 8 URL:https://www.aikidovinohrady.cz/seminar/taiji-pro-aikido-francois-hainry-praha-2019/ LOCATION:Prostor 8\, Šmilovského 8\, Praha 2\, 12000\, Česká republika ORGANIZER;CN="Aikido%20Praha%20Vinohrady":MAILTO:martin@aikidovinohrady.cz END:VEVENT END:VCALENDAR