BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Aikido Praha Vinohrady - ECPv5.2.0//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Aikido Praha Vinohrady X-ORIGINAL-URL:https://www.aikidovinohrady.cz X-WR-CALDESC:Akce na Aikido Praha Vinohrady BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Prague BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20160327T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20161030T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20161210 DTEND;VALUE=DATE:20161211 DTSTAMP:20201020T214354 CREATED:20190913T212451Z LAST-MODIFIED:20190913T212451Z UID:11067-1481328000-1481414399@www.aikidovinohrady.cz SUMMARY:Seminář: Zdenko Reguli\, Praha\, Prosinec 2016 DESCRIPTION:Aikido Vinohrady Praha\nVás zve na semi­nář aiki­dó kte­rý pove­de \nZdenko Reguli\n(5. dan aiki­do) \n10. prosinec 2016\, Praha\nKDE:\nTJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha\, Pol­ská 1 (Rie­gro­vy sady)\, Pra­ha 2\nMapa a popis doprav­ní­ho spo­je­ní \nROZVRH HODIN:\nSobo­ta: 10:00–12:30 / 15:00–17:30\nPo dopo­led­ním tré­nin­ku zkouš­ky na kyu. \nCENA:\nStu­den­ti\, mat­ky a otco­vé na mateř­ské\, finanč­ní tíseň:\nJeden den 250 Kč / Jeden tré­nink 150 Kč \nOstat­ní účast­ní­ci:\nJeden den 300 Kč / Jeden tré­nink 200 Kč \nZBRANĚ:\nNení potře­ba. \nKONTAKT:\nMar­tin Švih­la\, martin@aikidovinohrady.cz\, +420 737 848 627 URL:https://www.aikidovinohrady.cz/seminar/seminar-zdenko-reguli-praha-prosinec-2016/ LOCATION:TJ Sokol Praha Vinohrady\, Polská 1a\, Praha 2\, 120 00\, Česká republika ORGANIZER;CN="Aikido%20Praha%20Vinohrady":MAILTO:martin@aikidovinohrady.cz END:VEVENT END:VCALENDAR