BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Aikido Praha Vinohrady - ECPv5.1.4//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Aikido Praha Vinohrady X-ORIGINAL-URL:https://www.aikidovinohrady.cz X-WR-CALDESC:Akce na Aikido Praha Vinohrady BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Prague BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20170326T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20171029T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20171110 DTEND;VALUE=DATE:20171113 DTSTAMP:20200705T175635 CREATED:20190913T192214Z LAST-MODIFIED:20190913T192214Z UID:11042-1510272000-1510531199@www.aikidovinohrady.cz SUMMARY:Seminář: Stefan Stenudd\, Praha\, listopad 2017 DESCRIPTION:\n\nČeská Federace Aikido a Aikido Vinohrady Praha\nVás zvou na semi­nář aiki­dó\, kte­rý pove­de \nStefan Stenudd\n(7. dan aiki­do\, Švéd­sko) \n10. – 12. listopad 2017\nPraha\, ČR\nKDE\nTJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha\, Pol­ská 1 (Rie­gro­ve sady)\, Pra­ha 2\nMapa a popis doprav­né­ho spo­je­ní \nROZVRH HODIN\nPátek 19:00–21:00\nSobo­ta 10:00–12:30 a 15:30–18:00\nNedě­le 10:00–12:00 a 14:30–16:30\n(Všech­ny tré­nin­ky budou ve vel­ké telo­cvič­ně na tata­mi. V sobo­tu bude tra­dič­ní pár­ty.) \nCENA\n\nCelý semi­nář: 1100 Kč\nČty­ři tré­nin­ky: 1000 Kč\nTři tré­nin­ky: 900 Kč\nDva tré­nin­ky: 700 Kč\nJeden tré­nink: 400 Kč\n\nStu­den­ská sle­va 100 Kč (při­nes­te si ISIC\, index\,…). \nZBRANĚ\nDžo\, boken\, tan­to. \nUBYTOVÁNÍ\n\nV dódžó ve vlast­ním spa­cá­ku: zdar­ma\n\nTRÉNINK NAVÍC\nSte­fan zůsta­ne v Pra­ze déle a v pon­dě­lí večer (od 19:00) pove­de pra­vi­del­ný tré­nink na Vino­hra­dech. Zvá­ní jsou samo­zřej­mě i aiki­dis­té z jiných klu­bů (pro ně bude tré­nink za 200 Kč). \nKONTAKT\nMar­tin Švih­la\, martin@aikidovinohrady.cz\, +420 737 848 627 \n\n\n\n\n\n\n\n URL:https://www.aikidovinohrady.cz/seminar/seminar-stefan-stenudd-praha-listopad-2017/ LOCATION:TJ Sokol Praha Vinohrady\, Polská 1a\, Praha 2\, 120 00\, Česká republika END:VEVENT END:VCALENDAR