BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Aikido Praha Vinohrady - ECPv5.1.4//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Aikido Praha Vinohrady X-ORIGINAL-URL:https://www.aikidovinohrady.cz X-WR-CALDESC:Akce na Aikido Praha Vinohrady BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Prague BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20140330T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20141026T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20141107 DTEND;VALUE=DATE:20141110 DTSTAMP:20200705T203559 CREATED:20190914T095050Z LAST-MODIFIED:20190914T095050Z UID:11183-1415318400-1415577599@www.aikidovinohrady.cz SUMMARY:Seminář: Stefan Stenudd\, Praha\, listopad 2014 DESCRIPTION:\n\nČeská Federace Aikido a Aikido Vinohrady Praha\nVás zvou na semi­nář aiki­dó\, kte­rý pove­de \nStefan Stenudd\n(6. dan aiki­do\, Švéd­sko) \n7. – 9. listopad 2014\nPraha\, ČR\nKDE\nTJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha\, Pol­ská 1 (Rie­gro­ve sady)\, Pra­ha 2\nMapa a popis doprav­né­ho spo­je­ní \nROZVRH HODIN\nPátek 19:00–21:00\nSobo­ta 10:00–12:30 a 15:30–18:00\nNedě­le 10:00–12:00 a 14:30–16:30\n(Všech­ny tré­nin­ky budou ve vel­ké telo­cvič­ně na tata­mi. V sobo­tu bude tra­dič­ní pár­ty v Bio Zahra­dě.) \nCENA\n\nCelý semi­nář: 1100 Kč\nČty­ři tré­nin­ky: 1000 Kč\nTři tré­nin­ky: 800 Kč\nDva tré­nin­ky: 700 Kč\nJeden tré­nink: 400 Kč\n\nStu­den­ti\, neza­měst­na­ní\, rodi­čov­ské dovo­le­né – sle­va 100 Kč (z jaké­ho­ko­liv poplat­ku). \nZBRANĚ\nDžo\, boken\, tan­to. \nUBYTOVÁNÍ\n\nV dódžó ve vlast­ním spa­cá­ku: 100Kč/noc\n\nTRÉNINK NAVÍC\nSte­fan zůsta­ne v Pra­ze déle a v pon­dě­lí večer (od 19:00) pove­de pra­vi­del­ný tré­nink na Vino­hra­dech. Zvá­ní jsou samo­zřej­mě i aiki­dis­té z jiných klu­bů (pro ně bude tré­nink za 200 Kč). \nKONTAKT\nMar­tin Švih­la\, martin@aikidovinohrady.cz\, +420 737 848627 \n\n\n\n\n\n\n\n URL:https://www.aikidovinohrady.cz/seminar/seminar-stefan-stenudd-praha-listopad-2014/ LOCATION:TJ Sokol Praha Vinohrady\, Polská 1a\, Praha 2\, 120 00\, Česká republika ORGANIZER;CN="Aikido%20Praha%20Vinohrady":MAILTO:martin@aikidovinohrady.cz END:VEVENT END:VCALENDAR