BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Aikido Praha Vinohrady - ECPv5.2.0//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Aikido Praha Vinohrady X-ORIGINAL-URL:https://www.aikidovinohrady.cz X-WR-CALDESC:Akce na Aikido Praha Vinohrady BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Prague BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20200329T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20201025T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20200417 DTEND;VALUE=DATE:20200420 DTSTAMP:20201021T003907 CREATED:20190919T135214Z LAST-MODIFIED:20200415T091957Z UID:15601-1587081600-1587340799@www.aikidovinohrady.cz SUMMARY:ZRUŠENO: Aikido seminář: Jan Nevelius (7.dan) DESCRIPTION:[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]\n\n\nSEMINÁŘ BYL ZRUŠEN Z DŮVODU NOUZOVÉHO STAVU.\nKDE:\nTJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha\, Pol­ská 1 (Rie­gro­vy sady)\, Pra­ha 2\nMapa a popis doprav­ní­ho spo­je­ní \nROZVRH HODIN:\n\nPátek 19:00–21:00\nSobo­ta 10:00–12:00 a 16:00–18:00\nNedě­le 10:00–12:00 a 14:00–16:00\n\nCENA:\n\nCelý semi­nář: 1100 Kč\nČty­ři tré­nin­ky: 1000 Kč\nTři tré­nin­ky: 800 Kč\nDva tré­nin­ky: 600 Kč\nJeden tré­nink: 400 Kč\n\nStu­den­ti\, neza­měst­na­ní\, rodi­čov­ské dovo­le­né – sle­va 300 Kč (z jaké­ho­ko­liv poplat­ku kro­mě 1 tré­nin­ku). \nZBRANĚ:\nNejsou potře­ba. \nO UČITELI:\nJan Neve­lius (7. dan aiki­do\, šihan\, Švéd­sko) začal s aiki­dem v roce 1975 jako jede­nác­ti­le­tý. V obdo­bí 1983–86 strá­vil vět­ši­nu času v Japon­sku stu­di­em aiki­da\, aku­punk­tu­ry a shi­at­su. V roce 1994 spo­luza­klá­dal Vana­dis Aiki­do Dojo ve Stoc­khol­mu. Hoci stu­do­val u mno­ha uči­te­lů\, nej­vět­ší inspi­ra­cí pro něj jsou Seishi­ro Endo a Chris­ti­an Tis­sier. Učí na semi­ná­řech po celé Evro­pě\, v Izra­e­li a USA – od roku 2013 ho pra­vi­del­ně hos­tí­me i v Pra­ze.\nNa našich strán­kách si může­te také pře­číst čes­ký pře­klad roz­ho­vo­ru s Janem. \nUBYTOVÁNÍ:\n\nSpa­ní v dódžó zdar­ma\n\nKONTAKT:\nMar­tin Švih­la\, martin@aikidovinohrady.cz\, +420 737 848 627 \n\n\n\n\n\n\n\n[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] URL:https://www.aikidovinohrady.cz/seminar/seminar-jan-nevelius-praha-duben-2020/ LOCATION:TJ Sokol Praha Vinohrady\, Polská 1a\, Praha 2\, 120 00\, Česká republika ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.aikidovinohrady.cz/wp-content/uploads/2019/09/nevelius-seminar.jpg ORGANIZER;CN="%C4%8Cesk%C3%A1%20federace%20aikido%20a%20Aikido%20Praha%20Vinohrady":MAILTO:martin@aikidovinohrady.cz END:VEVENT END:VCALENDAR