BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Aikido Praha Vinohrady - ECPv5.2.0//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Aikido Praha Vinohrady X-ORIGINAL-URL:https://www.aikidovinohrady.cz X-WR-CALDESC:Akce na Aikido Praha Vinohrady BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Prague BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20130331T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20131027T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20131018 DTEND;VALUE=DATE:20131021 DTSTAMP:20201020T212349 CREATED:20190914T122316Z LAST-MODIFIED:20190914T122316Z UID:11229-1382054400-1382313599@www.aikidovinohrady.cz SUMMARY:Seminář Franck Noel\, Praha\, říjen 2013 DESCRIPTION:Česká Federace Aikido / Aikido Vinohrady Praha / Aikido Karlín\nVás zvou na semi­nář aiki­dó kte­rý pove­de \nFranck Noel\n(7. dan aiki­do\, Fran­cie) \n18. – 20. říjen 2013\nPraha\, ČR\nKDE:\nPátek: Aiki­do Kar­lín\, Křiží­ko­va 48\, Pra­ha 8\nVíkend: TJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha\, Pol­ská 1 (Rie­gro­vy sady)\, Pra­ha 2 \nROZVRH HODIN:\n\nPátek: 19:00–21:00 (tré­ning pro pokro­či­lé od 2. kyu) v Aiki­do Kar­lín\nSobo­ta: 10:00–12:00 / 12:00–12:30 (hodi­na pro uči­te­le) / 16:00–18:00 + zkouš­ky\nNedě­le: 10:00–13:00 (s pau­zou upro­střed)\n\nCENA:\n\nPátek večer v Kar­lí­ně: 200 Kč (pla­tí se zvlášť)\nVíkend kom­plet: 1000 Kč\nJeden tré­nink sobo­ta: 400 Kč\nNedě­le samo­stat­ně: 500 Kč\n\nUBYTOVÁNÍ:\n\nV dódžó ve vlast­ním spa­cá­ku: 100 Kč/noc (cenu dotu­je ČFAI)\nSpa­ní bude mož­né i v Aiki­do Kar­lín (50 Kč/noc).\n\nKONTAKT:\npavel.munzar@seznam.cz\, +420 606 426670\nmartin@aikidovinohrady.cz\, +420 737 848627 URL:https://www.aikidovinohrady.cz/seminar/seminar-franck-noel-praha-rijen-2013/ LOCATION:TJ Sokol Praha Vinohrady\, Polská 1a\, Praha 2\, 120 00\, Česká republika ORGANIZER;CN="Aikido%20Praha%20Vinohrady":MAILTO:martin@aikidovinohrady.cz END:VEVENT END:VCALENDAR