BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Aikido Praha Vinohrady - ECPv5.2.0//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Aikido Praha Vinohrady X-ORIGINAL-URL:https://www.aikidovinohrady.cz X-WR-CALDESC:Akce na Aikido Praha Vinohrady BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Prague BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20150329T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20151025T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20150620 DTEND;VALUE=DATE:20150621 DTSTAMP:20201020T183316 CREATED:20190914T092608Z LAST-MODIFIED:20190914T092608Z UID:11146-1434758400-1434844799@www.aikidovinohrady.cz SUMMARY:Seminář pro děti a mládež DESCRIPTION:Aikido Vinohrady\nVás zve na semi­nář aiki­dó pro děti a mlá­dež\, kte­rý pove­de \nJana Chalupská (2. dan)\nse zkouškami na dětské technické stupně ČFAI\nČAS\nsobo­ta 20.6.\, 10:00–15:00 \nMÍSTO\nSokol Pra­ha Vino­hra­dy\,\nPol­ská 1a\, Pra­ha 2 (Rie­gro­vy sady) \nCENA\n300 Kč \nJÍDLO\nBude pauza na oběd\, jíd­lo s sebou nebo lze objed­nat 1/2 piz­zy – pro­sím napiš­te pře­dem! \nKONTAKT\nAdam Nohejl\, adam@aikidovinohrady.cz\, tel.: 606 42 98 66 \nwww.aikidovinohrady.cz URL:https://www.aikidovinohrady.cz/seminar/seminar-deti-mladez/ LOCATION:TJ Sokol Praha Vinohrady\, Polská 1a\, Praha 2\, 120 00\, Česká republika ORGANIZER;CN="Aikido%20Praha%20Vinohrady":MAILTO:martin@aikidovinohrady.cz END:VEVENT END:VCALENDAR