BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Aikido Praha Vinohrady - ECPv5.3.1.1//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Aikido Praha Vinohrady X-ORIGINAL-URL:https://www.aikidovinohrady.cz X-WR-CALDESC:Akce na Aikido Praha Vinohrady BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Prague BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20200329T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20201025T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20201128 DTEND;VALUE=DATE:20201129 DTSTAMP:20210115T152446 CREATED:20191122T115303Z LAST-MODIFIED:20201109T101900Z UID:19211-1606521600-1606607999@www.aikidovinohrady.cz SUMMARY:ODLOŽENO: Aiki4kids - mezinárodní seminář aikido pro děti a mládež DESCRIPTION:[vc_row][vc_column][vc_column_text]mneme[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=“20px” alter_height=“none” hide_on_mobile=“”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Pořádá Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy ve spo­lu­prá­ci s Čes­kou fede­ra­cí aikido\nMÍSTO\nTJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha\, Pol­ská 1 (Rie­gro­vy sady)\, Pra­ha 2\nMapa a popis doprav­ní­ho spojení \nNA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?\n\nPro děti a mlá­dež od 5 do 16 let (3 nebo 4 věko­vé kategorie)\n8 tré­nin­ků až pro 200 dětí\, kou­tek pro hry těch nejmladších\nDva sály\, tři samo­stat­né plo­chy tata­mi – cel­kem 750 m²\nUkáz­ky dětí\nInspi­ra­ce pro tre­né­ry dětí\nMož­nost strá­vit nedě­li v Pra­ze (lze přespat v dódžó)\n\nO SEMINÁŘI\nTře­tí roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho semi­ná­ře aiki­do pro děti a mlá­dež\, kte­rý pořá­dá­me ve spo­lu­prá­ci s Čes­kou fede­ra­cí aiki­do – zába­va pro děti a inspi­ra­ce pro uči­te­le. V roce 2019 se účast­ni­lo kolem 200 dětí z 20 klu­bů a 5 zemí\, tenhle roč­ník bude ješ­tě vychytanější.\nPodí­vej­te se také na foto­gra­fie z roč­ní­ku 2018 a 2019 nebo na toto video:[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_video link=“https://www.youtube.com/watch?v=nQihq_IMlaU” el_width=“50”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=“40px” alter_height=“none” hide_on_mobile=“”][vc_column_text]\n ROZVRH (může se změnit)\n9:30–10:00 regis­tra­ce a zahájení\n10:00–10:30 spo­leč­né cvičení \n10:40–11:30 děti 5–7 let\n10:40–11:40 děti 8–13 let\n10:40–12:00 mlá­dež 13–16 let \n12:00–14:00 spo­leč­ný oběd a odpočinek \n14:00–14:50 děti 5–7 let\n14:00–15:00 děti 8–13 let\n14:00–15:20 mlá­dež 13–16 let \n15:40–16:10 ukáz­ky\n16:20–17:00 spo­leč­né cvi­če­ní (i s rodiči) \nPřes­ný roz­vrh bude upřes­něn v létě 2020. \nV noci ze sobo­ty na nedě­li může­te přespat v dódžó a dru­hý den vyu­žít k výle­tu nebo pro­hlíd­ce Prahy. \nUČITELÉ\nJmé­na uči­te­lů budou upřes­ně­ny v létě 2020. \nCENA\nDěti: 450 Kč / 20 EUR\nDospě­lí (uči­te­lé a asi­s­ten­ti): zdarma\nSpa­ní v Soko­le (ve vlast­ním spa­cá­ku): 100 Kč / 5 EUR za oso­bu a noc \nUBYTOVÁNÍ\n\nV dódžó ve vlast­ním spa­cá­ku (mož­né v noci v pátek i sobo­tu) za 100 Kč (5 EUR) na osobu\n\nKONTAKT\nAdam Nohejl\, tel. +420 606 429 866\, adam@aikidovinohrady.cz.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=“Přihlášení” h2_font_container=“color:%23bf0012” h2_use_theme_fonts=“yes” h4=“dětí z vaše­ho klu­bu” txt_align=“center” add_button=“bottom” btn_title=“Přihlašte váš klub” btn_align=“center” use_custom_fonts_h2=“true” btn_link=“url:https%3A%2F%2Fforms.gle%2FX1nydkfcPGZfX268A||target:%20_blank|rel:nofollow” btn_el_id=”#aikido-cta-button” css=”.vc_custom_1574423775294{padding-bottom: 50px !important;}”]Prosím při­hla­šuj­te účast­ní­ky přes onli­ne formulář.\nRegis­tra­ce se pro­vá­dí za celý klub.\nPři­hla­šo­vat se (a pří­pad­ně upra­vo­vat při­hláš­ku) můžete\ndo 23. říj­na 2020 (14 dní před konáním).[/vc_cta][vc_empty_space height=“40px” alter_height=“none” hide_on_mobile=“”][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=“yes”][vc_column][vc_column_text]\n PARTNEŘI SEMINÁŘE\n[/vc_column_text][vc_row_inner equal_height=“yes”][vc_column_inner width=“1/3”][vc_single_image image=“12932” onclick=“custom_link” img_link_target=“_blank” link=“http://www.czech-aikido.cz”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“1/3”][vc_single_image image=“12938” img_size=“180x80” onclick=“custom_link” img_link_target=“_blank” link=“https://www.cz.emb-japan.go.jp/itprtop_cs/index.html”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=“1/3”][vc_single_image image=“17514” img_size=“255x50” onclick=“custom_link” img_link_target=“_blank” link=“http://praha2.cz/”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=“60px” alter_height=“none” hide_on_mobile=“”][vc_column_text]\nSeminář se koná pod\n Čestnou záštitou Velvyslanectví Japonska v ČR\na\nZáštitou místostarostky Prahy 2 Ing. Alexandry Udženija\n[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row] URL:https://www.aikidovinohrady.cz/seminar/aiki4kids-mezinarodni-seminar-deti-mladez-praha-2020/ LOCATION:TJ Sokol Praha Vinohrady\, Polská 1a\, Praha 2\, 120 00\, Česká republika ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.aikidovinohrady.cz/wp-content/uploads/2019/11/BMF_1786m_small.jpg ORGANIZER;CN="Aikido%20Praha%20Vinohrady":MAILTO:martin@aikidovinohrady.cz END:VEVENT END:VCALENDAR